Projekty - rodinné domy

RD Rasošky

Studie: 2009
Konstrukční systém: dřevostavba, rámová konstrukce
Zastavěná plocha: 98 m2
Počet obytných místností: 5+kk
Automobil: kryté stání pro 1 vozidlo

Navržené řešení vychází z tradiční formy bydlení, tedy jednoduché hmoty se sedlovou střechou, se zřetelem na současný způsob užívání obytných staveb. Hmotové řešení je zásadně ovlivněno urbanismem lokality a je také zaměřeno na vnímání objemů, hmot a prostorů zejména při nástupu do domu. Parcelou i domem prostupuje základní linie vstupu do objektu, procházející z otevřeného prostoru do částečně krytého p. stání a dále do uzavřeného objemu domu, ovšem opticky spojeného se zahradou a pomocí schodiště s horním patrem. Vstupní linie je lemována materiálově odlišenými objemy, utilitárního využití (vstupní pilíř, skladovací box, schodiště s úložnými prostory)

Hlavní obytný prostor domu je příčně otevřený do zahrady směrem k jihu i severu, což mj. zajišťuje bezprostřední kontakt s vnějším okolím a dobré klima prostoru. Zvýšený strop s odkrytým trámovím stropu a velké okno do zahrady se sedacím parapetem zvyšují komfort relaxační části tohoto prostoru.

Pro dům bylo zvoleno tradiční materiálové řešení. Na fasádě se uplatňují především omítka (sv. šedé barvy) a horizontální modřínový obklad bez povrchové úpravy, s přepokládaným přirozeným stárnutím povrchu. Střešní krytina je navržena z titanzinkového plechu, světle grafitové barvy. Přírodní materiály se uplatní také v zahradních úpravách a interiéru domu.

Spoluautor: Lukáš Svoboda

Copyright © 2012 BITTNER architects.