Projekty - rodinné domy

Obytný soubor Lipovka

novostavba souboru rodinných domů v Lipovce (RK), projekt 2007-09

zahájena realizace infrastruktury, realizace domů od IX/2009

Navržená urbanistická struktura přirozeně navazuje na stávající organickou zástavbu obce a její měřítko, reaguje na specifika lokality na pomezí venkovského a příměstského prostředí. Ačkoli se jedná o záměr menšího rozsahu, návrh předpokládá několik typů rodinných domů různých tvarů a velikostí. Měřítko navržené urb. struktury se bude zvětšovat směrem od původní zástavby.

Objemová, výšková a prostorová regulace reaguje na stávající okolní zástavbu, vychází z morfologie terénu a orientace ke světovým stranám. Jednotlivé domy jsou přízemní nebo dvojpodlažní (přízemí + podkroví). Prostorové řešení je formováno jednotným řádem společným pro všechny domy, který může v reálu navozovat dojem jisté různorodosti a tedy přirozenosti. Orientace pozemku umožňuje kvalitní oslunění obytných místností domů, konfigurace terénu společně s prostorovým návrhem domů zaručuje atraktivní výhledy.

V návrhu byl kladen důraz na vytvoření harmonického prostředí, umožňující pohodlný a klidný život obyvatel. Veřejný prostor mezi domy bude mít podobu obytné ulice s minimálním dopravním provozem, která bude doplněna o kvalitní (městský) mobiliář a zeleň. Lokalita bude nabízet několik typů rodinných domů, které budou zohledňovat různé nároky a standardy bydlení jejich majitelů. Vhodné umístění objektů na parcelách vzhledem k oslunění a přístupu na pozemek umožňuje kvalitní využití zahrady k obytným účelům. V návrhu se uvažuje s tím, že jednotlivé soukromé zahrady budou dotvořeny zahradní architekturou a parkovými úpravami. Každý rodinný dům má svou garáž a další kryté parkovací stání (+místo pro stání nekryté), u menších rodinných domů (II. etapa) je uvažováno pouze se stáním krytým.

Spoluautor: Lukáš Svoboda

Copyright © 2012 BITTNER architects.