Projekty - rodinné domy

Dva rodinné domy v Pohoří

 

Oba návrhy vznikaly současně, bylo tedy umožněno dosáhnout v návrhu jednotného výrazu a i urbanistické uspořádání tvoří harmonický celek. Hmoty obou domů doplňují zástavbu v proluce podél místní komunikace, díky své hmotové členitosti zajímavě dotvářejí veřejný prostor.

Copyright © 2012 BITTNER architects.