Projekty - rekonstrukce

Rodinný dům :B: Opočno

rekonstrukce a nástavba rodinného domu v Opočně, projekt 2009

příprava projektu pro stavební povolení

Jedná se o rekonstrukci a střešní nástavbu vícegeneračního rodinného domu. Samostatně stojící dům je situován v blízkosti centra města, v sousedství bytové a individuální zástavby. Stávající dům technicky i morálně dosluhuje, proto se předpokládá komplexní rekonstrukce, která přizpůsobí bydlení v domě současnému životnímu stylu. V 1.NP bude zachována samostatná bytová jednotka. Střešní nástavba nahrazující stávající prostor půdy umožní rozšíření obytných ploch bytu v 2.NP pro potřeby 4-členné rodiny.

Cílem řešení je převedení stávajícího stavu objektu do soudobé architektonické formy. Úpravy se dotýkají dispozičního řešení, i vizuální formy domu.

Stávající objem objektu zůstává zachován až po původní střešní římsu a měl by působit jako základní výchozí hmota domu. Stávající formální kompozice fasád prochází úpravou odpovídající provozním nárokům objektu, ale také orientaci ke světovým stranám a sousedním budovám.

Nástavba domu je záměrně (objemově i materiálově) odlišena od stávajícího objemu stavby. Jedná se o privilegovanou část domu. Způsobu užívaní podlaží odpovídají zvolené měkké formy, které budou dále podpořeny horizontálními liniemi vnějšího obkladu.

Spoluautor: Lukáš Svoboda

Copyright © 2012 BITTNER architects.