Projekty - rekonstrukce

Rekonstrukce administrativní budovy TOMI-REMONT Ostrava

Projekt: 2010
Realizace: průběh ÚR 2012
Konstrukční systém: zděný
Zastavěná plocha: 768 m2
Počet nadzemních podlaží: 2

Předmětem studie bylo nalézt řešení rekonstrukce a přestavby drážního objektu v Ostravě - Kunčicích  k novým – administrativním a provozním účelům společnosti Tomi Remont a.s.  Záměrem je utilitární provozní objekt, za podmínky přiměřených nákladů, vhodnou architektonickou formou kultivovat na důstojné a reprezentativní sídlo společnosti, vytvořit dostatečné prostorové kapacity pro současné požadavky i pro předpokládaný růst společnosti a zajistit všem pracovníkům odpovídající zázemí. Studie se zaměřuje také na řešení provozu objektu vzhledem k jeho vazbám na okolí.

Copyright © 2012 BITTNER architects.