Projekty - občanské stavby

Společenské centrum Kino 70 Dobruška

Projekt: 2008-2009
Realizace: 2010
Rozsah: rekonstrukce stávajícího kina

Úkolem projektu bylo nalézt možnosti přestavby monofunkčního zařízení (kina) tak, aby nabídka poskytovaných kulturních služeb mohla být zásadně rozšířena a objekt se tak stal moderním kulturním stánkem. Ve stávající budově bylo nutné vytvořit sál, který umožní nejen kinoprojekce, ale i divadelní a koncertní vystoupení, digitální projekce a přednášky. Tento záměr obnášel řešení zásadních úkolů:

  • přestavba sálu, vytvoření „kukátkového“ jeviště
  • vytvoření prostoru pro odpovídající zázemí účinkujících
  • řešení zásobování jeviště
  • vytvoření doplňkového, variabilního multifunkčního prostoru

Navržené řešení se zabývá komplexní rekonstrukcí dispozičního řešení, technického vybavení, obnovy interiérů, vnější formy budovy i úpravy nejbližšího okolí.

Pohledově nejvýrazněji se uplatňují navrhované přístavby, které doplňují  původní hmotovou koncepci, materiálově jsou však odlišené a jasně poukazují na současnou dobu svého vzniku.

Spoluautor: Tomáš Nentvich, Lukáš Svoboda

Autor fotografií: Petr Žůrek

Copyright © 2012 BITTNER architects.