Projekty - občanské stavby

Školící centrum KBA-Grafitec

novostavba školicího centra v Dobrušce,

Studie: 2008

připraveno pro čerpání dotačního titulu a realizaci

Novostavba školícího centra je navržena na suterénu původní technické budovy situované na hranici areálu strojírenské firmy KBA-Grafitec v Dobrušce. Účelem návrhu bylo zajistit flexibilní škálu školicích prostor (pro firemní i veřejné využití) s odpovídajícím vybavením, hygienou prostředí a dostatečným zázemím pro požadovaný provoz. To vše s nízkými pořizovacími a provozními náklady.

Podstatou návrhu je komplexní řešení celku, spojující kvality vnitřního prostředí se soudobým výrazem exteriéru budovy. Jednoduchá kubická hmota s výraznými „prořezy“ otevřených teras a dynamickou nástavbou auditoria je zcela v souladu s jednoduchým, přehledným a funkčním provozním řešením budovy. Technicistní výraz odpovídá funkci objektu, výrobnímu programu firmy i charakteru lokality.

Součástí školícího centra s auditoriem a dalšími 5 učebnami (s potřebným zázemím), je napojení na jednoduchý přízemní objekt pro praktické školení servisu firemních výrobků.

Spoluautor: Lukáš Svoboda

Copyright © 2012 BITTNER architects.