Projekty - občanské stavby

Rezidenční dům „Nová Stará“

novostavba rezidenčního domu v Deštném v Orlických horách, projekt 2007

Návrh domu reaguje na urbanistické souvislosti lokality, která tvoří hranici historické rozvolněné struktury obce a novodobé uliční individuální zástavby. Objekt je navržen na pozemcích, které přiléhají k místní komunikaci zvané Stará cesta. Název projektu „Nová Stará“ poukazuje na záměr vytvořit v tomto prostředí moderní architektonickou formu, vycházející z kvalit historické zástavby.

Architektonický návrh vychází ze struktury zástavby, objemů, proporcí a forem místního tradičního stavitelství. Místní archetyp hlavního obytného objemu stavby se sedlovou střechou a přilehlou přízemní obslužnou částí (s pultovou střechou) je bezezbytku dodržen. Dalšími podněty pro architektonické formování objektu byly současné estetické, provozní a konstrukční požadavky. Důraz byl kladen na zhodnocení potenciálu místa a vytvoření kvalitní soudobé architektury, která přinese možnosti zajímavého bydlení a zároveň vhodně dotvoří volný prostor ve stávající ucelené urbanistické struktuře.

Vizuální podoba objektu směrem k ulici je střídmá a neokázalá - záměrem bylo nevstupovat zásadně do dnes již tak nesourodého prostředí tvořeného okolními objekty. Oproti tomu jižní fasáda, umožňující atraktivní výhled a kvalitní oslunění obytných místností, je pojata expresivněji. Je tvořena soustavou balkonů, prosklených arkýřů a střešních vikýřů, které svým soudobým výrazem vhodně doplňují tradiční hmotu domu. Tato fasáda se otevírá směrem do rozlehlé zahrady.

Materiálové a barevné řešení je inspirováno horským prostředím. Jsou použity především přírodní materiály, které jsou ponechány ve svých přirozených povrchových úpravách.

Spoluautor: Lukáš Svoboda

Copyright © 2012 BITTNER architects.