Projekty - občanské stavby

Městský bytový dům Ostrava

Projekt: 2010
Realizace: průběh ÚR 2012
Konstrukční systém: betonový skelet
Zastavěná plocha: 1900 m2
Počet bytových jednotek: 83
Počet podlaží podzemního parkování: 2
Počet nadzemních podlaží: 8

Objekt je situován v blízkosti centra města Ostrava, na rovinatém pozemku. Je to kompaktní struktura, tvořící poměrně rozlehlý polyfunkční blok, který v sobě spojuje různé typy funkcí od bydlení (v jedno, dvoj a třípokojových bytech), přes parkování až po služby a jejich zázemí.

Rovněž se zde nachází společná zahrada a několik menších soukromých předzahrádek, orientovaných do vnitrobloku.

Blok má půdorysný tvar písmene U. Tvar domu vychází jednak z vazeb na okolní pozemky a urbanismu městského centra, tak z nutnosti splnit normové požadavky na oslunění všech bytů.

Celý blok je ve všech patrech propojen chodbou, vertikální pohyb umožňují dvě komunikační jádra s výtahy.

Architektonický koncept je založen na jednoduchosti a čistotě forem a na myšlence prolamované struktury fasády, pokryté tenkým a na mnoha místech transparentním pláštěm.

Přesněji bude obálka perforována dlouhými horizontálními otvory, probíhajícími ve střídavém rytmu, které budou propojovat nezasklené otvory lodžie a okna bytů ve větší celky.

Efekt těchto „děr“ v obálce domu bude umocněn barevným ztvárněním. Do světle šedé plochy fasády budou zapuštěny barevné plochy vnitřků lodžií a meziokenních fasádních panelů.

Fasáda orientovaná směrem k rušné ulici Nádražní bude řešena jako předsazená  prosklená stěna, která bude chránit byty na této straně objektu před hlukem.

Copyright © 2012 BITTNER architects.