Projekty - občanské stavby

Kulturní centrum Žamberk

ideová studie novostavby kulturního centra v Žamberku,

Studie: 2007

Při zpracování návrhu bylo naší snahou nejen vytvořit pro město kvalitní kulturní stánek, ale také vytvořit kulturní městské prostory, které by vzájemně navazovaly a vytvořily by tak s centrem města mnohem kvalitnější a pestřejší celek, než skýtá dnešní stav. Náš návrh formoval bezprostřední kontakt s historickým jádrem města, logika stávajících pěších tras, osvětlení, vizuální vazby a samozřejmě i provozní vazby moderního kulturního celku.

Urbanistické řešení pracuje s klasickými prvky městského veřejného prostoru, tedy ulice, náměstí, brána, park. Vytváří nový nástup do města zelenou ulicí, směřující nově vytvořenou branou od autobusového nádraží, směrem na nové náměstí. Zachování a podpora pěších tahů přinese do lokality život, ale návrh společenského centra povyšuje stávající tranzitní prostor na cíl cesty, na atraktivní prostředí pro kulturu i odpočinek.

Architektonické řešení spojuje dynamické horizontální linie a statické hmoty. Zvolené měřítko hmotové sestavy ve spojení s moderní funkční strukturou vytváří reprezentativní charakter stavby i osobitý soudobý výraz.  Hmotové řešení je naprostým základem řešení stavby a odpovídá i provozní skladbě.

Spoluautor: Lukáš Svoboda

Copyright © 2012 BITTNER architects.