Projekty - občanské stavby

Kulturní centrum Týniště nad Orlicí

rekonstrukce divadla v Týništi nad Orlicí,

Studie: 2008-09

Cílem řešení rekonstrukce bylo především uzpůsobení stávající divadelní budovy multifunkčnímu provozu a tedy vytvoření dobrých podmínek pro širší spektrum kulturních aktivit. Dalším požadavkem byla celková revitalizace budovy provozně, technicky i morálně zastaralé.

Základem navržených úprav je vytvoření multifunkčního sálu s vysouvacím stupňovitým hledištěm a nástupem do sálu ze dvou podlaží. Zásadně byly změněny vstupní prostory a jejich provozní logika s návazností na 2 sály a zázemí návštěvníků. Úpravami také prošel hlavní vstup do budovy. Náš záměr byl vtisknout objektu novou vizuelní podobu - atraktivní, lehkou, svěží i reprezentativní. Podobu, která by vyjadřovala pestrost využití kulturního centra a zprostředkovala život, tedy pohyb, světlo a barvy interiéru. Předsazená skleněná fasáda s potiskem různě transparentního tisku působí v kontrastu s horizontálním portálem nástupu do kulturního centra. Jeho součástí je nově ztvárněné odlehčené předpolí nástupu do budovy. Upravená skladba hmot a civilní proporce odpovídají upravenému provozu uvnitř budovy a odkazují na šíři předpokládaného kulturního programu.

Při ověřování celkové koncepce rekonstrukce vyplynula nutnost celkem zásadně zasáhnout prakticky do všech prostor a provozních celků (vstupní prostory a komunikační osy, prostory divadelního sálu, zázemí návštěvníků, účinkujících i personálu, administrativa a technické zázemí provozu) tak, aby vyhovovaly upravenému provozu. Předchozí rekonstrukce a dostavby budovy divadla totiž právě koncepční řešení postrádaly.

Spoluautor: Lukáš Svoboda

Copyright © 2012 BITTNER architects.